Kehitysyhteistyö

Solidaarisuus ja heikompien auttaminen ovat kaksi tärkeätä pilaria Inter-Culturin toiminnassa. Siksikehitysyhteistyö on ollut jo pitkään osa yhdistyksen toimintaa. Toimintansa alkuvuosina Inter-Cultur järjestikehitysyhteistyötä pienten projektien muodossa lähialueilla, lähinnä Venäjällä ja Baltialla. Viime aikoina yhdistys on tietoisesti pyrkinyt rakentamaan suhteita ulkomaisiin tahoihin, jotta se voisi harjoittaa kehitysyhteistyötä suuremmassa mittakaavassa.

Näin ollen, kehitysyhteistyö sai Inter-Culturissa kaksi eri toimintatapaa:

Alueellinen kehitysyhteistyö

Alueellinen kehitysyhteistyö järjestetään edelleen lähialueilla, joissa pidetään opiskelijoille tarkoitettuja

pienimuotoisia sosiaali- ja avustusprojekteja, kuten kyläkoulun korjaaminen, sairaaloissa avustaminen, jne.

Niissä projekteissa Inter-Cultur on vahvasti mukana projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisen yhteistyön raameissa yhdistys haluaa tukea koulutusalan hankkeita, jotka edistävät tietyn alueen asukkaiden kehitysmahdollisuuksia.

Inter-Cultur on asettanut tiettyjä kriteerejä, jotka takaavat hankkeiden onnistuneen toteuttamisen. Nämä ehdot ovat nimittäin kohdemaan yhteistyökumppanin asiantuntevuus, projektin jatkuvuus (kohdemaan paikallisella taholla tulee siis olla resurssit jatkamaan hanketta) ja hankkeiden koulutuksellinen sisältö. Inter-Cultur tarjoaa seuranta- ja koulutustukea sekä taloudellista tukea.

Kaikki Inter-Cultur ry:n kehitysyhteistyöhankkeet täyttävät yhdistyksen asettamat kriteerit sekä ovat sopusoinnussa Ulkoasiainministeriön valitsemien kehityspoliittisten päämäärien ja läpileikkaavien teemojen kanssa.